Naszą misją jest ewangelizacja i docieranie z dobrą nowiną za pomocą obrazu.

 

        Chcemy włączyć w obszar sacrum obraz w formie współczesnej, którym jest między innymi film, pełniący funkcję ewangelizacyjno-katechetyczną.

W dzisiejszym świecie media masowe są przepełnione obrazami pełnymi przemocy, agresji i rozwiązłości. Afirmując zło i nienawiść serwują wiele ateistycznych przesłań, niszcząc naszą wrażliwość na Boga i człowieka.

Pragniemy pokazać, że jest wiele dobrych filmów ukazujących piękno świata i człowieka, które demaskując zło, dają nadzieję i przybliżają do Boga.

Na wszystkie nasze filmy mamy wykupione licencje. Tylko dzięki nim możemy prowadzić Filmowe Projekcje legalnie oraz wyświetlać publicznie wszystkie filmy z naszej strony internetowej.

Ponadto, możemy pośredniczyć i udzielać takich licencji wszystkim, którzy chcieliby sami wyświetlać je w swoich parafiach i szkołach.

Mamy nadzieję, że Filmowe Projekcje Ewangelizacyjne będą pomocnym narzędziem w pracy kapłanów i katechetów oraz będą dobrym wypełnieniem różnych dzieł ewangelizacyjnych, które coraz częściej pojawiają się w Kościele.

Zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętna ta forma ewangelizacji, do tworzenia tego Bożego dzieła razem z nami, przez pomoc w organizowaniu projekcji w Waszych parafiach, kościołach i szkołach, w trakcie rekolekcji, imprez plenerowych i różnych spotkań.

W ramach Filmowych Projekcji Ewangelizacyjnych, odbywają się również comiesięczne pokazy w kościele akademickim przy ul. Kilińskiego 132 w Częstochowie,  na które serdecznie zapraszamy.